W maju br. zakończono inwestycję obejmującą przebudowę kotłowni gazowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej.  Wysłużone i awaryjne kotły atmosferyczne zastąpiono nowoczesnymi urządzeniami kondensacyjnymi wraz z instalacją łączącą kotły z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Kotłownia została wyposażona w system sygnalizacyjno – odcinający dopływ gazu oraz pełną automatykę sterującą poszczególnymi obiegami instalacji c.o.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 370 454,60 zł.  

Znaczna część tej sumy tj. 282 910,62 zł pochodziła z dotacji pozyskanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a  pozostała kwota w wysokości 87 544 zł stanowiła wkład własny powiatu.