Od początku lipca do końca listopada 2013 roku  trwały prace mające na celu gruntowną przebudowę dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej Maków – Grzechynia – Zawoja w miejscowości Grzechynia. Ich efektem są dwa nowe mosty o długości ok. 31 m każdy. Obiekty mają konstrukcję ramową o szerokości jezdni 6,5 m oraz chodnik. Między mostami  wykonano od strony potoku Grzechynka  umocnienie korpusu drogowego w postaci muru oporowego na długości ok. 50 m.


Ponadto w ramach inwestycji położono  nową  nawierzchnię mineralno – asfaltową na odcinku drogi dzielącym oba mosty. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 799 690,42 zł w tym 838 000,00 zł stanowiło dofinansowanie pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, a pozostała kwota 961 690,42 zł pochodziła z budżetu powiatu suskiego.