W ostatnim okresie ukończona została kolejna inwestycja w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat suski. Tym razem oddana do użytku została przewiązka – łącznik komunikacyjny pomiędzy budynkami Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie. Koszt całości inwestycji wyniósł 326.765,75 zł, z czego aż 319.265,75 zł (97,70%) stanowiły środki pozyskane przez powiat z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedsięwzięcie to stanowi pierwszy etap robót związanych z przebudową budynków ww. kompleksu szkolnego.