21 maja 2021 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej odbyło się spotkanie Marty Malec-Lech, członka zarządu województwa małopolskiego, z samorządowcami powiatu suskiego, podczas którego dokonano wręczenia promes na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020).

W spotkaniu udział wzięli również m.in.: Agata Suszczyńska – zastępca dyrektora departamentu edukacji urzędu marszałkowskiego województwa małopolskiego, Danuta Kawa – radna sejmiku województwa małopolskiego oraz przedstawiciele grantobiorców: starosta suski Józef Bałos, wicestarosta Zbigniew Hutniczak, a także burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu: Stanisław Tempka (Bystra-Sidzina), Artur Kudzia (gmina Jordanów), Paweł Sala (Maków Podhalański), Rafał Lasek (Stryszawa), Stanisław Lichosyt (Sucha Beskidzka), Marcin Pająk (Zawoja), Łukasz Palarski (Zembrzyce). Promesy odebrały też Małgorzata Sitarz i Oliwia Jarnot, reprezentujące Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi.

W ramach ww. projektu powiat suski pozyskał środki w wysokości 75.000 zł, za które zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (laptopy wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu) dla trzech placówek oświatowych, prowadzonych przez samorząd powiatowy: Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. M. Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie oraz Specjalnej Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Podhalańskim. Warto dodać, że łączna kwota wsparcia, jaką uzyskały placówki oświatowe różnych szczebli na terenie całego powiatu, wyniosła niemal 1 mln zł.

M.Malec-Lech, prezentując zgromadzonym założenia projektu, a także planów dalszego wsparcia dla małopolskich szkół, zwróciła uwagę na to, że sprzęt komputerowy zakupiony w ramach realizacji projektu, będzie wykorzystywany nie tylko podczas zdalnego nauczania w związku z okolicznościami wywołanymi przez pandemię COVID-19, ale z pewnością posłuży jako doskonała pomoc dydaktyczna przy wykorzystaniu nowoczesnych środków komunikacji także po całkowitym powrocie do normalności. Podczas spotkania głos zabrali także D. Kawa oraz starosta J. Bałos, dziękując, w imieniu samorządowców powiatu suskiego oraz nauczycieli, rodziców i uczniów, zarządowi województwa oraz osobiście pani marszałek za dotychczasowe wsparcie lokalnych inicjatyw i zapewniając o chęci równie dobrej i skutecznej współpracy w przyszłości.