21 maja 2024 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie publicznego transportu zbiorowego oraz tworzonego przez Powiat Planu Transportowego.
Na spotkaniu obecni byli: Starosta Suski Józef Bałos, Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt, Burmistrz Makowa Podhalańskiego Michał Surmiak, Burmistrz Miasta Jordanowa Andrzej Malczewski, Wójt Gminy Bystra-Sidzina – Stanisław Tempka, Wójt Gminy Jordanów Artur Kudzia, Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek, Wójt Gminy Zawoja Michał Łukasik, Wójt Gminy Zembrzyce Joanna Stypuła, a także pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu: Naczelnik Wydziału – Sabina Lipka, Główny Specjalista – Michał Kuśnierz oraz Główny Specjalista – Sebastian Kurpiel.

Podczas spotkania omówiono:
– obecny stan transportu publicznego w powiecie;
– zmiany w ustawie o publicznym transporcie drogowym;
– etap tworzonego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego;
– badania ankietowe dotyczące potrzeb transportowych wśród mieszkańców powiatu suskiego;
– sieć komunikacyjną, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej (według wskazań respondentów);
– możliwości współpracy pomiędzy Powiatem, a Gminą/Miastem;
– kontrole przeprowadzane przez upoważnionych pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu.

Dalsze prace nad siecią komunikacyjną będą przedmiotem obrad Komisji, Zarządu Powiatu, Rady Powiatu oraz zostaną podane do konsultacji społecznych przed opracowaniem wersji ostatecznej.