3 Maja 2023 r. w gminach na terenie powiatu suskiego odbywały się lokalne obchody Święta Konstytucji. Pomimo niesprzyjającej aury w obchodach udział wzięło udział wielu mieszkańców regionu, a także oficjalne delegacje samorządów, szkół, organizacji, zakładów pracy i stowarzyszeń.
Powiat suski na obchodach odbywających się w Makowie Podhalańskim oraz w Jachówce reprezentował starosta Józef Bałos, natomiast w uroczystościach w Skawicy (gmina Zawoja) uczestniczył wicestarosta Zbigniew Hutniczak.

fot. Dom Kultury w Makowie Podhalańskim (FB)