Na podstawie art. 31, w związku z art. 28 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 r. z poz. 908 z późn. zm.) ZWOŁUJĘ w dniu 29.04.2021 r. (czwartek) o godz. 16.00 w budynku Remizy OSP w Wysokiej (lub na placu przed budynkiem, ze względu na obostrzenia epidemiczne), zebranie uczestników scalenia wsi Wysoka.

– celem odczytania decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania gruntów.

Starosta Suski