W rezultacie dobrej współpracy powiatu suskiego z gminami w 2012 r. przeprowadzono szereg prac, mających na celu odnowę nawierzchni dróg powiatowych, wydatkując na ten cel łącznie 2.573.139,31 zł, z czego środki własne powiatu to 1.881.130,18 zł, a 692.009,13 zł stanowiło wsparcie, udzielone na ten cel przez gminy.


Zrealizowano następujące zadania:

  • Odbudowa drogi Pewelka – Hucisko – Krale o łącznej długości 520 m.  Wartość zadania: 131 073,23 zł.
  • Odbudowa drogi Jeleśnia – Koszarawa – Zawoja o łącznej długości 1190 m.  Wartość zadania: 361 921,35 zł, w tym udział gminy Zawoja 150 000 zł.
  • Remont nawierzchni jezdni i chodników, kanalizacji deszczowej drogi ul. Zamkowa i ul. hr. Tarnowskiego w Suchej Beskidzkiej o łącznej długości 1200 m. Wartość zadania 757 009,13 zł, w tym udział gminy Sucha Beskidzka: 192 009,13 zł.
  • Remont nawierzchni drogi Skawica – Warty – Juszczyn o łącznej długości 1000 m. Wartość zadania: 75 182,52 zł.
  • Remont nawierzchni drogi Maków-Żarnówka – Wieprzec o łącznej długości 650 m. Wartość zadania: 262 012,14 zł.
  • Remont nawierzchni drogi Maków – Grzechynia o łącznej długości 465 m.Wartość zadania: 190 312,98 zł. Łącznie wartość trzech powyższych inwestycji na terenie gminy Maków Podhalański wyniosła: 527 507,64 zł, w tym udział gminy Maków Podhalański: 150.000,00 zł.
  • Remont nawierzchni drogi Stryszawa – Roztoki – Koszarawa o łącznej długości 920 m. Wartość zadania: 291.020,46 zł.
  • Remont nawierzchni drogi Kuków – Lachowice – Koszarawa o łącznej długości 500 m. Wartość zadania: 193 725,00 zł.
  • Remont nawierzchni drogi Jeleśnia – Pewelka – Hucisko o łącznej długości 550 m. Wartość zadania: 203 614,20 zł. Łącznie wartość trzech powyższych inwestycji na terenie gminy Stryszawa wyniosła: 688 359,66 zł, w tym udział gminy Stryszawa: 200.000 zł.
  • Remont nawierzchni drogi powiatowej Jordanów – Wysoka – Spytkowice (dojazdy do mostu o długości 200 m). Wartość zadania: 107.268,30 zł.