Od roku 2004 krwiodawcy z całego świata obchodzą 14 czerwca swoje święto. W tym roku hasło Światowego Dnia Krwiodawcy brzmi „Oddawanie krwi to akt solidarności. Dołącz do wysiłku i ratuj życie”. Hasło to ma zwrócić uwagę na rolę, jaką dobrowolne oddawanie krwi odgrywa zarówno w ratowaniu życia jak i wpływa na wzmacnianie solidarności w społecznościach lokalnych.

Światowy Dzień Krwiodawcy jest też dobrą okazją do wyrażenia wdzięczności krwiodawcom za ich bezinteresowną pomoc i poświęcenie. Jak cennym darem jest krew, jak często dzięki temu darowi ratowane jest życie, wiemy wszyscy, niewielu z nas jednak może, czy też potrafi przekazać taki dar dla drugiego człowieka. Tym bardziej powinniśmy doceniać tych, którzy robią to bezinteresownie od lat. Cieszyć może to, że osób takich nie brakuje w powiecie suskim.

W programie sesji Rady Powiatu Suskiego, która odbyła się 30 czerwca, kilkanaście dni po Światowym Dniu Krwiodawcy, zaplanowana została uroczysta część, podczas której, wręczono odznaczenia i podziękowania przedstawicielom Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Nadzieja” z Suchej Beskidzkiej. Klub ten zrzesza krwiodawców z terenu całego powiatu suskiego.

Dekoracji krzyżami zasługi przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa i za krzewienie idei czerwonokrzyskiej dokonał w imieniu Prezydenta RP przybyły na sesję rady powiatu Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Odznaczania Osób Zasłużonych dla Państwa Polskiego Piotr Świeży w asyście Starosty Suskiego Józefa Bałosa. Srebrnymi Krzyżami Zasługi udekorowani zostali: Antoni Miś i Zbigniew Mika, a Brązowymi Krzyżami Zasługi: Krzysztof Bujnowski i Tadeusz Kowalcze. Z kolei Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przyznaną przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa otrzymali: Adam Wajdzik, Marcin Porębski, Krystian Salabura i Marcin Zborowski. Oprócz odznaczeń państwowych i resortowych honorowym dawcom krwi wręczone zostały także Odznaki Honorowe PCK przyznane przez Zarząd Główny PCK oraz Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” przyznane przez Zarząd Okręgowy PCK. Te pierwsze odebrali: Mariusz Rak, Piotr Kąkol i Andrzej Drabina, te drugie: Lidia Sternal i Robert Kulka.

Ponadto wszystkim przybyłym na sesję honorowym dawcom krwi starosta Józef Bałos i przewodniczący Jan Banaś wręczyli w imieniu władz i rady powiatu okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami.