W związku z rozpoczęciem robót budowlanych w Łętowni informujemy, że:
1. Na odcinku drogi powiatowej nr 1685 w km 12+600 do 13+600 w dniu 04.05.2023r. zostanie
usunięta stara nawierzchnia bitumiczna w celu wykonania remontu drogi. Dodatkowo usunięte
zostaną progi zwalniające przy szkole podstawowej. Prosimy o zachowanie szczególnej
ostrożności w tym miejscu.
2. Na odcinku drogi powiatowej nr 1685 w km 9+600 do 10+400 w dniu 04.05.2023r. oraz
05.05.2023r. zostanie wbudowana nowa nawierzchnia asfaltowa.
Prosimy aby w tych dniach wybierać alternatywne objazdy innymi drogami.
Za utrudnienia przepraszamy.

Podejrzyj w nowej zakładce