Na linii kolejowej z Suchej Beskidzkiej do Chabówki – Zmiana kategorii przejazdu od 7 lipca br. przejazd kolejowo-drogowy zlokalizowany w ciągu ul. Sportowej w Makowie Podhalańskim jest sterowany automatycznie.
W związku z pracami modernizacyjnymi na linii kolejowej z Suchej Beskidzkiej do Chabówki, mającymi na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na w/w linii, na przejeździe kolejowo-drogowym zlokalizowanym w Makowie Podhalańskim w ciągu ul. Sportowej zostały zabudowane nowoczesne urządzenia rogatkowe, które są sterowane automatycznie tj. całkowicie bez udziału człowieka. W związku z powyższym apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej występującej na przejeździe. Migające-czerwone światło na
sygnalizatorze oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator, tym samym zabrania wjazdu na przejazd. Informujemy, że maksymalna prędkość pociągów kursujących na tej linii wynosi 100 km/h, dlatego prosimy o szczególną ostrożność.
Rozwaga, prawidłowe zachowania i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego pozwolą każdemu bezpiecznie pokonać tory w miejscach wyznaczonych. Unikajmy tragedii.


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu