Dokumentacja:

04-05-2018_ogoszenie o zamwieniu_prawo jazdy kat.b-witos_goetel.pdf

04-05-2018_zaczniki edytowalne.docx

Zmiana treści ogłoszenia:

zmiana treci ogoszenia.pdf

Odpowiedzi na pytania:

odpowiedzi na pytania.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania:

uniewanienie postepowania.pdf

Informacja o nieudzieleniu zamówienia :

19-02-2019-informacja-o-nieudzieleniu-zamwienia-we-272-6-2018.pdf