Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego -II edycja

Treść ogłoszenia :

02-10-2018-ogloszenie-o-zamowieniu-prawo-jazdy.pdf

Wzór oferty – załącznik edytowalny :

02-10-2018-ogloszenie-o-zamowieniu-prawo-jazdy_zalacznik_edytowalny.docx

Odpowiedzi na pytania :

05-10-2018-odpowiedz-na-pytanie-prawo-jazdy.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej :

17-10-2018-zawiadomienie-wybor-oferty-we272.12.2018.pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia w wyniku postępowania :

19-02-2019-info-o-udzieleniu-zamwienia-we-272-12-2018.pdf