Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego – II

Dokumentacja postępowania:

16-05-2018-ogloszenie-o-zamowieniu-prawo-jazdy -witos-goetel-p.pdf

16-05-2018-zalaczniki-edytowalne-prawo-jazdy -witos-goetel-p.docx

Odpowiedzi na pytania:

odpowiedzi na pytania.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

zawiadomieni o wyborze oferty.pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia:

informacja o udzieleniu zamwienia.pdf