Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 związku z art. 359 pkt.2)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) na:

Organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego

DOKUMENTY ZAMÓWIENIA:

ogłoszenie o zamwieniu.pdf

we.272.3.2021-swz-organizacja-kursu-prawa-jazdy-b.pdf

we.272.3.2021-swz-organizacja-kursu-prawa-jazdy-b.doc

miniportal.pdf

INFORMACJA DOT. KWOTY PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

(Opublikowano 15.04.2021r.)

15-04-2021-informacja-o-kwocie.pdf

INFORMACJA DOT. ZŁOŻONYCH OFERT

(Opublikowano 15.04.2021r.)

15-04-2021-informacja-z-otwarcia.pdf