Organizacja i przeprowadzenie kursu programowania sterowników mikroprocesorowych i robotów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego 2

Dokumentacja postępowania:

01-10-2018-ogloszenie-o-programowanie-sterownikw-2.pdf

Wzór oferty – załącznik edytowalny:

01-10-2018-zalaczniki edytowalne-2.doc

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej :

10-10-2018 -wynik-kurs-programowania-sterownikow.pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia w wyniku postępowania :

19-02-2019-info-o-udzieleniu-zamwienia-we-272-11-2018.pdf