Dokumenty:

uchwała.projekt.program.pdf

uchwała konsultacje.pdf

program wsppracy na 2020.pdf

uchwała.konsultacje2019-09-25.pdf

wyniki konsultacji.doc