W dniu 10 października 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych  przy Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.  W uroczystości udział wzięli dyrektor szkoły Sławomir Kudzia, kadra nauczycielska oraz zaproszeni goście m. in.: senator RP Andrzej Pająk, starosta suski Józef Bałos, wicestarosta Zbigniew Hutniczak, naczelnik Wydziału Edukacji Agata Spyrka – Trzop oraz inż. Tadeusz Chmiel – reprezentujący firmę, która zaprojektowała obiekt.

W części oficjalnej głos zabierali dyrektor ZS Sławomir Kudzia oraz zaproszeni goście. Gospodarz obiektu podziękował przedstawicielom starostwa powiatowego za wsparcie inwestycji, która pochłonęła blisko milion złotych. Przypomniał również, że ponad pięćdziesiąt lat temu ówczesny dyrektor tzw. „metalówki” Andrzej Wągiel zaprezentował wizję kompleksu sportowego w miejscu przylegających do szkoły pól uprawnych. S. Kudzia podziękował również swoim poprzednikom Ewie Kawończyk i Czesławowi Haliżakowi za działania związane z modernizacją placówki. Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego.

Inwestycję zrealizowano dzięki pozyskaniu przez powiat dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowity koszt zadania wyniósł  959 420,90 zł, w  tym 845 768,51  zł pochodziło z funduszu, a 113 652,39 zł stanowiły środki własne powiatu.