Powiat suski wzbogacił się o kolejną placówkę upowszechniania kultury i tradycji lokalnych. To Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego, którego otwarcie odbyło się w piątek 27 sierpnia 2021 r. w Stryszawie.

Nowo wybudowany obiekt stanął staraniem gminy Stryszawa przy wykorzystaniu środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i będzie przeznaczony na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie. Podczas otwarcia obecni byli m.in. senator RP Andrzej Pająk, poseł na Sejm RP Filip Kaczyński, radna sejmiku województwa małopolskiego Danuta Kawa, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu suskiego, radni powiatowi i gminni, dyrektorzy szkół, działacze kultury oraz miejscowi twórcy i artyści ludowi. Władze samorządowe powiatu suskiego reprezentowali przewodniczący Rady Powiatu Suskiego Jan Banaś oraz wicestarosta Zbigniew Hutniczak.

foto: GOK Stryszawa