W poniedziałek 16 stycznia 2023 r. w budynku suskiego starostwa powiatowego rozpoczął działalność Terenowy Punkt Paszportowy. Będzie on dostępny dla mieszkańców powiatu codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

W otwarciu udział wzięli m.in. wojewoda małopolski Łukasz Kmita, posłowie na sejm RP Filip Kaczyński i Władysław Kurowski, a także starosta Józef Bałos, pozostali członkowie zarządu powiatu suskiego oraz burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu. Zabierając głos, wojewoda, parlamentarzyści i starosta podkreślali, że otwarcie punktu wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców, znacznie ułatwiając i przyspieszając czynności związane ze składaniem wniosków, których liczba stale wzrasta, oraz odbiorem paszportów. Jest to także kolejny przykład dobrej współpracy pomiędzy rządem, województwem oraz samorządami.

Po oficjalnym otwarciu Terenowego Punktu Paszportowego odbyło się robocze spotkanie wojewody i parlamentarzystów z samorządowcami oraz dyrektorem suskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej, podczas którego omawiano bieżące sprawy i perspektywy dalszej współpracy pomiędzy administracją rządową, a władzami lokalnymi. Poruszano głównie tematy związane z pozyskiwaniem przez samorządy wsparcia finansowego z programu “Polski Ład”, a starosta J. Bałos postulował także o uruchomienie w przyszłości dalszych środków przeznaczonych na działalność szpitali powiatowych.

Po zakończeniu spotkania wojewoda Ł. Kmita udał się do suskiego szpitala, gdzie wraz ze starostą oraz dyrektorem ZOZ Markiem Haberem wizytował Oddział Urologiczny i Pracownię Endoskopii Urologicznej. Zostały one ostatnio zmodernizowane i doposażone w nowy sprzęt, na który to cel ZOZ w Suchej pozyskał znaczne środki z budżetu państwa (ponad 1,2 mln zł).