Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (Opublikowano dnia 27.01.2022r.)

Aktualizacja nr 1 planu postępowań z dnia 08.02.2022r.

Aktualizacja nr 2 planu postępowań z dnia 11.02.2022r.

Aktualizacja nr 3 planu postępowań z dnia 13.04.2022r.

Aktualizacja nr 4 planu postępowań z dnia 20.04.2022r.

Aktualizacja nr 5 planu postępowań z dnia 31.05.2022r.

Aktualizacja nr 6 planu postępowań z dnia 15.06.2022r.

Aktualizacja nr 7 planu postępowań z dnia 18.07.2022r.

Aktualizacja nr 8 planu postępowań z dnia 26.07.2022r.

Aktualizacja nr 9 planu postępowań z dnia 28.09.2022r.

Aktualizacja nr 10 planu postępowań z dnia 20.10.2022r.

Aktualizacja nr 11 planu postępowań z dnia 25.10.2022r.

Aktualizacja nr 12 planu postępowań z dnia 30.11.2022r.

Aktualizacja nr 13 planu postępowań z dnia 14.12.2022r.