Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (Opublikowano dnia 27.01.2022r.)

Aktualizacja nr 1 planu postępowań z dnia 08.02.2022r.

Aktualizacja nr 2 planu postępowań z dnia 11.02.2022r.

Aktualizacja nr 3 planu postępowań z dnia 13.04.2022r.

Aktualizacja nr 4 planu postępowań z dnia 20.04.2022r.