Pomóż w promocji, „prześlij linka”. 
                                                       
Rynek turystyczny zarówno w najszerszym wymiarze ogólnoświatowym, krajowym, jak również w tym regionalnym, lokalnym znalazł się, w konsekwencji ograniczeń związanych z epidemią, w niezwykle trudnym położeniu. Turystyka jest dla Podbabiogórza ważną częścią jego gospodarki. Zastój lub zapaść tego sektora w istotny, negatywny sposób może wpłynąć na gospodarczy rozwój całego powiatu. Szczególnie ważna jest w tej sytuacji każda forma pomocy dla naszej branży turystycznej.

 
Pewną szansę dla Podbabiogórza stwarza wymuszona przez pandemię zmiana preferencji odnośnie wakacyjnych wyjazdów Polaków, na korzyść zwiedzania i odpoczynku w kraju. Z przeprowadzonych w ostatnim czasie analiz trendów aktywności internetowych wynika, że szczególną popularnością wśród użytkowników szukających lokalizacji i atrakcji na najbliższe wakacje cieszą się miejsca często mniej popularne i oddalone od głównych turystycznych szlaków i kurortów, położone blisko natury, parki narodowe i góry.
Podbabiogórze spełnia takie wymogi i może być dla wielu rodaków wymarzonym miejscem do wypoczynku. Trzeba ich tylko do tego przekonać, a w tym może pomóc każdy, o czym w dalszej części artykułu.
Powiat suski od października ubiegłego roku realizował projekt „Podbabiogórze – aktywnie i na luzie” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Jego głównym celem była budowa wizerunku i rozpoznawalności leżącego na polsko-słowackim pograniczu Podbabiogórza, jako regionu – marki – o znacznym potencjale przyrodniczym i kulturowym. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie akcji promocyjnych podczas targów turystycznych zarówno wśród touroperatorów, biur podróży jak i turystów indywidualnych oraz opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych i produktów medialnych popularyzujących i poszerzających wiedzę o walorach regionu.
Promocja Podbabiogórza, jego atrakcji i dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego ma umożliwić dotarcie z pożądanym przekazem do szerokiej grupy odbiorców i przełożyć się na zwiększenie zainteresowania regionem oraz przyczynić do lepszej rozpoznawalności tego obszaru jako ciekawej turystycznej destynacji.
Pandemia i związane z nią restrykcje spowodowały, że stoisko promocyjne Podbabiogórza udało się zorganizować tylko podczas
Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu Wolnego, które odbyły się we Wrocławiu w dniach 28.02 – 1.03.2020 r. Kolejne duże imprezy targowe, w których udział zaplanowany był w ramach projektu, z ogólnie znanych przyczyn zostały odwołane przez ich organizatorów.
Istotną częścią projektu było opracowanie i wydanie materiałów opisujących atrakcje przyrodnicze, kulturowe i turystyczne regionu oraz przekazujące kompleksowo podstawowe informacje o całym naszym powiecie. To zadanie zostało zrealizowane w całości. Ukazały się w tym roku następujące pozycje:
– „Przewodnik turystyczny – Podbabiogórze – Powiat Suski” (104 strony),
– folder „Podbabiogórze – Powiat Suski” (duży format A4, 32 strony),
– folderek „Podbabiogórze – Powiat Suski” (mały format, 16 stron),
– mapa turystyczna – „Podbabiogórze”,
– ulotka „Baza noclegowa Podbabiogórza”.
Zrealizowany został również film „Podbabiogórze – aktywnie i na luzie” przedstawiający walory regionu oraz możliwości uprawiania turystyki aktywnej w powiecie. Opracowana i wykonana została także aplikacja mobilna będąca przewodnikiem GPS po szlakach pieszych Podbabiogórza. Zawiera ona m.in. gotowe, opisane trasy wycieczek pieszych do najczęściej odwiedzanych miejsc pod Babią Górą, prezentację krajoznawczą regionu oraz moduł umożliwiający samodzielne tworzenie przez turystę tras wycieczek, wykorzystujących dostępne szlaki piesze, z podaniem długości trasy, sumy podejść w metrach, czasu przejścia oraz listy punktów nawigacyjnych i punktów – atrakcji turystycznych, z opisami o charakterze przewodnikowym.
Duża część wydanych materiałów trafiła już, lub trafi w najbliższym czasie, przy wykorzystaniu różnych kanałów dystrybucji, do punktów informacji turystycznej.
Wracając jednak do zasygnalizowanej na wstępie kwestii dotyczącej tego, że w promocji Podbabiogórza i zachęceniu do jego poznania pomóc może każdy, zwracamy się z prośbą o wsparcie akcji typu „prześlij linka”. Jak to zrobić?
Wszystkie wymienione publikacje powstałe w ramach projektu mają swoją wersję cyfrową i są umieszczone w formie plików pdf na stronie starostwa (www.powiatsuski.pl – baner POZNAJ POWIAT SUSKI). Na platformie YouTube dostępny jest film promocyjny „Podbabiogórze – aktywnie i na luzie” (linkowany również ze strony starostwa). Wprowadzona została do nieodpłatnej dystrybucji, do pobrania w sieci (Google Play, App Store), aplikacja mobilna – przewodnik po szlakach pieszych, zarówno na system Android, jak i iOS.
Wykorzystując swoje kontakty w mediach społecznościowych lub emailowe każdy może przesłać linka do wspomnianych materiałów promocyjnych i w ten sposób spopularyzować wiedzę o naszym regionie. Można też pobrać publikacje w wersji cyfrowej i przekazywać je w takiej formie. Z naszej propozycji mogą skorzystać również osoby mające znajomych za granicą lub tam pracujące, przebywające. Nasze wydawnictwa mogą posłużyć jako wizytówka rodzinnych stron. Wszystkie publikacje oraz film dostępne są bowiem również w wersjach językowych (angielska, niemiecka i słowacka).


Do wykorzystania (można na zasadzie kopiuj/wklej) proponujemy krótki tekst promocyjny:
„Jeśli ktoś szuka ciekawej propozycji na krótszy lub dłuższy wypoczynek, w jakimś nieodległym miejscu w górach, do którego łatwo dotrzeć i znaleźć tam spokojną i bezpieczną przystań, w otoczeniu niezwykłej przyrody, z pięknymi krajobrazami, z różnorodnymi możliwościami uprawiania mniej lub bardziej zaawansowanej turystyki aktywnej, z barwnym i interesującym dziedzictwem kulturowym, to o każdej porze roku dobrym wyborem będzie Podbabiogórze.
Leżące u północnych podnóży Babiej Góry, najwyższego szczytu polskich Beskidów, nazywanego ich królową, administracyjnie wpisuje się w obszar powiatu suskiego, a geograficznie wciśnięte jest między Podhale i polską Orawę od południowego-wschodu, Słowację od południa oraz Żywiecczyznę z zachodu.
Na Podbabiogórze warto przyjechać, bo jest to ta część gór, która nie została jeszcze zawłaszczona przez turystykę masową, a co się z tym wiąże jest tu spokojniej, bezpieczniej i taniej niż w znanych i hałaśliwych kurortach. Odpoczywając od miejskiego zgiełku lub gwaru turystycznych molochów, zatrzymując się tu na dłużej, łatwo zorganizować sobie stąd wycieczki do nieodległych, a będących na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego: Krakowa, Wieliczki i Bochni (średniowieczne kopalnie soli), Oświęcimia, Dębna (drewniany kościół w stylu gotyckim) oraz Kalwarii Zebrzydowskiej, znanego ośrodka pielgrzymkowego. Jednodniowe wypady z Podbabiogórza można zaplanować też np. do Zakopanego, czy szerzej, w Tatry, albo w Pieniny na spływ Dunajcem. Nietrudno także eksplorować stąd sąsiednią Słowację, zwłaszcza tereny po południowej stronie Babiej Góry. Do Oravskiej Polhory z Zawoi można dotrzeć pieszo szlakami turystycznymi lub rowerem transgraniczną trasą górską.”
Projekt „Podbabiogórze – aktywnie i na luzie” przygotował i zrealizował Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej w partnerstwie ze słowacką Oravską Polhorą. Jego budżet w 85% dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 5% z budżetu państwa.