Szczególnym momentem 49. sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji, która odbyła się w czwartek 23 lutego, było pożegnanie odchodzącego na emeryturę dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Janusza Spannbauera. J. Spannbauer kierował suskim urzędem pracy przez 33 lata (1990-2023), a więc praktycznie przez cały okres po transformacji ustrojowej, mając wielkie, niepodważalne zasługi w budowie i rozwoju profesjonalnych struktur służb zatrudnienia w powiecie suskim, na co zwrócił uwagę starosta Józef Bałos, składając jednocześnie odchodzącemu dyrektorowi podziękowania za wzorową, pełną osobistego zaangażowania pracę oraz życzenia zdrowia i realizacji życiowych pasji podczas kolejnych lat zasłużonego wypoczynku. Stosowny dyplom z podziękowaniami, wręczony J. Spannbauerowi, podpisali: starosta w imieniu zarządu powiatu, przewodniczący rady powiatu Jan Banaś w imieniu radnych oraz przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Andrzej Szramowiat. Ciepłe słowa pod adresem J. Spannbauera skierowali także J. Banaś oraz wiceprzewodniczący rady Tomasz Spannbauer, prywatnie syn odchodzącego dyrektora, który w swoim osobistym wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że ojciec doskonale potrafił łączyć obowiązki służbowe i rodzinne.

Sam Janusz Spannbauer, zabierając głos i dziękując za wieloletnią dobrą współpracę zarządowi powiatu, radnym, dyrektorowi suskiego szpitala, kierownikom powiatowych służb oraz pracownikom starostwa, zwrócił uwagę na fakt, że w okresie pełnienia swojej funkcji miał okazję pracować z pięcioma przewodniczącymi rady powiatu i trzema starostami. Wyraził nadzieję, że pozostawia zarządzany przez siebie urząd w dobrej kondycji organizacyjnej i z profesjonalną kadrą, a także pogratulował swojemu następcy, Rafałowi Wróblowi, który w wyniku rostrzygniętego konkursu otrzymał przed sesją z rąk suskiego starosty akt powołania na dyrektora PUP.

R. Wróbel, podczas krótkiego wystąpienia, dołączył do podziękowań dla J. Spannbauera, podziękował także staroście za okazane mu zaufanie i zadeklarował gotowość do pełnej współpracy z radnymi i zarządem powiatu. Podkreślił, że aktywizacja osób bezrobotnych to proces trudny i pracochłonny, ale opłacalny zarówno ze społecznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Zapewnił też, że kierując urzędem zawsze w centrum uwagi będzie miał potrzeby osób poszukujących pracy, a także pracodawców rekrutujących pracowników.
Nowy dyrektor od 23 lat pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej, w tym przez ostatnie 13 lat jako zastępca dyrektora, co sprawia że bez wątpienia jest osobą doświadczoną i dobrze przygotowaną do pełnienia powierzonej sobie funkcji.