W ślad za informacjami przekazanymi przez Wojewodę Małopolskiego przedstawiamy zasady udzielania pomocy obywatelom Ukrainy.

Na Dworcu Głównym PKP w Krakowie (peron 4) znajduje się specjalny punkt recepcyjny dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną prowadzony przez miasto Kraków, we współpracy z wojewodą. Na stanowisku relokacyjnym uchodźcy dowiedzą się o możliwości zakwaterowania na terenie Krakowa i Małopolski oraz otrzymają potrzebne informacje w języku ukraińskim.