Sala gimnastyczna, skatepark, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, ale przede wszystkim drogi: powiatowe i gminne. Już niebawem powiat suski stanie się wielkim placem budowy. Wszystko to dzięki środkom z II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, który pozwoli na realizację 19 zadań na terenie powiatu suskiego. Do 10 jednostek samorządu terytorialnego trafi kwota 89.688.329 zł!

W poniedziałek 6 czerwca 2022 r. w Skansenie – Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wspólnie z parlamentarzystami: posłami Rafałem Bochenkiem i Filipem Kaczyńskim oraz senatorem Andrzejem Pająkiem wręczył samorządowcom z powiatu suskiego symboliczne czeki potwierdzające przyznane środki. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. starosta suski Józef Bałos oraz burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu suskiego.

Ponad 2,5 mld zł przyznane przez rząd Premiera Mateusza Morawieckiego dla małopolskich samorządów z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład to szansa na dalszy dynamiczny rozwój naszego regionu. To ukłon w stronę potrzeb mieszkańców, ale także licznie przyjeżdżających tu turystów. Dzięki przyznanym w tej edycji niemal 90 mln zł, powiat suski zainwestuje przede wszystkim w infrastrukturę drogową. Dużo będzie się działo w gminie Bystra-Sidzina, gdzie zostaną zrealizowane takie inwestycje jak budowa skateparku, przebudowa kotłowni węglowej na biomasową, a przede wszystkim rozbudowa drogi gminnej „GŁAZA” w Sidzinie. Gratuluję wszystkim samorządowcom otrzymanych środków, jak również zaangażowania i wytrwałości w dążeniu do ich pozyskania – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Prawie 30 mld zł to bardzo konkretne pieniądze, które wędrują do samorządowców. Te pieniądze w skali całej Polski będą przeznaczone m.in. na inwestycji drogowe, oświatowe i infrastrukturę sportową. Często te projekty nie mogłyby być zrealizowane gdyby nie przełomowe wsparcie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj do powiatu suskiego wędruje niespełna 90 mln zł. To przełomowe środki. To konkretne projekty. Oczekiwania mieszkańców realizują się dzięki samorządowcom i naszej współpracy – powiedział poseł Rafał Bochenek.

Przede wszystkim gratuluję skuteczności samorządowcom, bo po te środki trzeba sięgnąć w sposób umiejętny. Ponad 50 mln zł z tych środków zostanie przeznaczonych na inwestycje związane z infrastrukturą drogową. Podróżowanie musi być bezpieczne i szybkie. Flagową inwestycją dla tego regionu jest przebudowa rynku w Suchej Beskidzkiej. Powstanie też skatepark i wiele projektów proekologicznych – przekazał poseł Filip Kaczyński.

Nie ulega wątpliwości, że dla mnie jest to wyjątkowo radosny dzień. Po tych terenach jeszcze jako wójt i starosta dość się nachodziłem i takiego wsparcia nigdy nie było, dlatego tak bardzo cieszy mnie to dzisiejsze wsparcie, które otrzymują samorządowcy. Sumy, które państwo otrzymacie, są imponujące. Muszę powiedzieć, że jako samorządowiec nigdy takiej kwoty nie dostałem. To ogromny zastrzyk. Moim życzeniem jest, aby te inwestycje zostały jak najszybciej zrealizowane – mówił senator Andrzej Pająk.

9 inwestycji w infrastrukturę drogową, budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kukowie, rewitalizacja rynku w Suchej Beskidzkiej czy rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – to tylko niektóre z 19 projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Największe środki w powiecie suskim otrzymały projekty:

  1. „Modernizacja dróg powiatowych: nr 1685K w Łętowni oraz nr 1695K w Stryszawie” – inwestycja powiatu suskiego, dofinansowanie: 11.400.000 zł,
  2. „Wykonanie robót budowlanych w obrębie infrastruktury drogowej miasta Jordanowa” – inwestycja gminy Jordanów, dofinansowanie: 8.550.000 zł,
  3. „Rozbudowa drogi gminnej „GŁAZA” w miejscowości Sidzina, gmina Bystra-Sidzina” – inwestycja gminy Bystra-Sidzina, dofinansowanie: 5.200.000 zł.

Inwestycje, które będą realizowane, są spektakularne. Fakt otrzymania kolejnych środków rządowych nas, samorządowców wzmocni. Pieniądze, które są przeznaczane na inwestycje, są najlepiej wydanymi środkami – powiedział starosta suski Józef Bałos.

Zachęcam gorąco do zwiedzania Skansenu. Czuję się zaszczycony, że te dobre wiadomości zostały przekazane w tym miejscu. Chciałbym też dodać, że nasza gmina została wsparcie również w pierwszym rozdaniu. Pragnę podziękować Panu Premierowi za te środki, które przyczynią się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców – przekazał wójt Bystrej-Sidziny Stanisław Tempka.

30 maja premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Tym razem do małopolskich jednostek samorządu terytorialnego trafi blisko 2,6 mld zł. Wsparcie otrzyma niemal 400 zadań z naszego regionu.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji bliskich mieszkańcom, które są realizowane przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.

Program wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje, m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Wspomaga też rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Firmy z regionu będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi projektami, tworząc nowe miejsca pracy. Działania te poprawią warunki życia lokalnej społeczności.

W Małopolsce samorządowcy są sprawni. Widzą, że polski rząd bardzo mocno wspiera samorządy. Dopilnowaliśmy tego. Każdy z samorządów, który złożył wniosek, otrzymał wsparcie. Ono oczywiście jest różne w zależności od wielkości miasta, w zależności od projektów, ale trzeba przyznać, że te środki popłynęły w ogromnej ilości i są aż o 600 mln zł większe niż w przypadku poprzedniego rozdania Polskiego Ładu. Teraz ogromne wyzwanie przed samorządami. Dzisiaj samorządy dostały środki i właśnie teraz trzeba pokazać sprawność działania administracji samorządowej w wydatkowaniu środków – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

tekst i zdjęcia: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie


Warto dodać, że w ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych dofinansowane zostaną dwa zadania realizowane przez powiat suski: wspomniana wyżej „Modernizacja dróg powiatowych: nr 1685K w Łętowni oraz nr 1695K w Stryszawie”, a także “Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, program poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów NATURA 2000 – Etap IV”. Całkowita kwota dofinansowania obu tych zadań wyniesie 14.133.029 zł, co w połączeniu ze środkami pozyskanymi przez powiat podczas I edycji Programu daje łącznie sumę ponad 30 mln zł na ważne inwestycje powiatowe.