We wtorek 21.09.2021 o godzinie 16.30 w Galerii Sztuki – Zamek w Suchej Beskidzkiej otwarta zostanie wystawa, na której prezentowane będą zdjęcia powstałe podczas plenerów fotograficznych zrealizowanych w ramach projektu „Babia Góra – 4 pory roku”. W plenerach tych uczestniczyli młodzi amatorzy fotografii mieszkający u stóp Babiej Góry, z jej polskiej i słowackiej strony. Zamiarem organizatorów było przeprowadzenie cyklu 4 spotkań warsztatowych w sekwencji kolejnych pór roku, co miało, zgodnie z tytułem projektu, pozwolić jego uczestnikom na obcowanie z babiogórską przyrodą w różnych jej sceneriach, i stworzyć im możliwość zobaczenia tych różnorodności w kadrze obiektywu.

Co prawda ograniczenia związane z pandemią, wprowadzone i w Polsce, i na Słowacji, nie pozwoliły w pełni zgrać kalendarza spotkań z cyklem zmian pór roku i ostatecznie dwa plenery zorganizowane zostały jesienią 2020, a kolejne dwa w czerwcu 2021, to jednak specyfika górskiej aury i jej nieprzewidywalna zmienność, umożliwiła plenerowiczom poznanie zimowego oblicza Babiej Góry już w połowie października. Warto też dodać, że to zmieniające się oblicze mogli oni poznać nie tylko w różnych porach roku, ale też w różnych porach dnia i nocy, włącznie ze wschodem i zachodem słońca, podziwianymi i uwiecznianymi przez nich ze szczytu Diablaka.
Większość uczestników plenerów to uczniowie Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, klas ukierunkowanych na naukę o fotografii i multimediach. Zarówno oni, jak i pozostali biorący udział w warsztatach, mogli pod okiem opiekunów i nauczycieli: Pawła Adamka, Andrzeja Hutniczaka i Tomasza Gielasa, przewodnika beskidzkiego Marcina Leśniakiewicza oraz pracowników Babiogórskiego Parku Narodowego i Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava (podziękowania dla obu instytucji), zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną o technikach fotografii przyrodniczej i o babiogórskiej przyrodzie, co powinno pozwolić im wejść do kręgu osób promujących obiektywem dziedzictwo przyrodnicze i utrwalających piękno Podbabiogórza. Taki cel przyświecał realizatorom projektu.

Czy to się udało, uda? Oglądając fotografie prezentowane na poplenerowych wystawach, wybrane z wielu wykonanych przez uczestników spotkań warsztatowych, można to chyba przyjąć za pewnik, a młodym amatorom fotografii pozostaje już tylko życzyć, by w przyszłości jeszcze niejednokrotnie zachwycili odbiorców swoimi pracami.
Wystawa czynna będzie w dniach 21 – 29.09. 2021 (od 22.09. w godzinach pracy Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej). Zapraszamy!

Projekt „Babia Góra – 4 pory roku”, z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020, przygotował i realizuje Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej. Partnerem projektu jest słowacka Oravska Polhora. Gościny wystawie użyczyła Galeria Sztuki – Zamek w Suchej Beskidzkiej.