Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na  Przebudowę mostu na potoku Dzialskim w m. Toporzysko, w ciągu drogi powiatowej nr K1683

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia, zmiana swz oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 18.06.2021r.)

Wyjaśnienia swz (24.06.2021r.)

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizacje zamówienia (Opublikowano dnia 28.06.2021 g.10:50)

Informacja z otwarcia ofert (Opublikowano dnia 28.06.2021r.)

wynik postępowania (Opublikowano dnia 16.07.2021r.)