Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym  bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z  2021r. Poz. 1129 z późn. zm.) na  Wykonanie i dostarczenie nowych tablic rejestracyjnych oraz odbieranie i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych do/z siedziby Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 2e0a2653-1516-43bf-a97b-d89a329431f6

dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację (Opublikowano dnia 16.11.2021r godz. 10:20)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 16.11.2021r)

Wynik postępowania (Opublikowano dnia 23.11.2021r)