Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni mechatroniki pojazdów samochodowych oraz do pracowni diagnostyki i naprawy urządzeń mechatronicznych, pracowni programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Załączniki do pobrania