Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na obsługę bankową Powiatu Suskiego w skład którego wchodzą jednostki organizacyjne, służby i straż Powiatu Suskiego

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 28.06.2023r.)

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 06.07.2023r. g. 11:55)

Informacja z otwarcia ofert (Opublikowano dnia 06.07.2023r.)

Wynik postępowania (Opublikowano dnia 14.07.2023r.)