Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na Opracowanie dokumentacji projektowych

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: aa1f7893-f016-4018-8591-b638f148cbea

Dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 13.12.2021 g. 12:10)

Informacja z otwarcia ofert (Opublikowano dnia 13.12.2021)

Wynik postępowania (Opublikowano dnia 22.12.2021)