Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt.2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) na organizację i przeprowadzenie kursu na nabycie uprawnień do obsługi urządzeń energetycznych o napięciu do 1kv dla uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego.

Załączniki do pobrania