Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B z egzaminem dla uczniów Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej oraz Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie z podziałem na dwie części.

Załączniki do pobrania