Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na Prace związane z unieszkodliwianiem i transportem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości  osób fizycznych z terenu powiatu suskiego

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU:cf224bf9-96e0-4ef0-9a2e-26dd6c6628d9

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia SWZ z dnia 20.06.2022r. (Opublikowano dnia 20.06.2022r.)

Informacja dot. kwoty na realizację (Opublikowano dnia 23.06.2022r. godz. 10:30)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 23.06.2022r.)

Wynik postępowania (Opublikowano dnia 06.07.2022r.)