Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na Przebudowę boiska sportowego, wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego przeznaczonego do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego wraz z urządzeniami i wyposażeniem, budowę siłowni plenerowej na  działce ewid. nr 5969/2 przy ZS. im. H. Kołłątaja w Jordanowie- II

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU:

6145d8e0-9cb8-463d-8d0b-20a42aaf703e

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27.09.2021r.

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizacje zamówienia (Opublikowano dnia 30.09.2021 g.10:20)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 30.09.2021)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (Opublikowano dnia 01.10.2021r.)