Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na Remont drogi powiatowej nr 1696 K w miejscowości Stryszawa oraz remont drogi powiatowej nr 1715 K w miejscowości Maków Podhalański

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 7854c08d-3d21-4dae-b172-e479ed018381

Dokumenty zamówienia:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Opublikowano dnia 21.05.2021r.):