Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnych- II

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 9e002afa-b1eb-4946-b235-61eeaaeca7f6

Dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 06.10.2021 g. 10:35)

Informacja dotycząca złożonych ofert (Opublikowano dnia 06.10.2021)

Wynik postępowania (Opublikowano dnia 21.10.2021r.)