Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnych

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 93b52f74-a62b-407c-af19-93b6a96f4f6a

Dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 08.06.2022r g.10:25)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 09.06.2022r):

Wynik postępowania (Opublikowano dnia 30.06.2022r.)