Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: c18e32cd-165d-4798-8ce4-20fdea59b371

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 08.12.2022r.)

Wyjaśnienia SWZ oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 13.12.2022r.)

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 15.12.2022r. g. 10:25)

Informacja dot. ofert (Opublikowano dnia 15.12.2022r.)

Wynik postępowania (Opublikowano dnia 27.12.2022r.)