Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia o odpowiedzialności Powiatu Suskiego

dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia zmiana swz oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 13.06.2023r.)

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 16.06.2023r.)

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 26.06.2023r. g. 11:10)

Informacja z otwarcia ofert (Opublikowano dnia 26.06.2023r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Opublikowano dnia 05.07.2023r.)