Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z  2022r. Poz. 1710 z późn. zm.) na Wykonanie i dostarczenie nowych tablic rejestracyjnych oraz odbieranie i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych do/z siedziby Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b w 2023r.

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 51b55313-326f-4f95-8f2e-15a86a2dd22e

Dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 09.12.2022 g. 10:15)

Informacja z otwarcia ofert (Opublikowano dnia 09.12.2022r. g. 13:10)

Wynik postępowania (Opublikowano dnia 21.12.2022r.)