Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na: 

Wymianę posadzki w sali sportowej oraz budowę drenażu wokół części budynku Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 18a2e5a8-5c19-4f04-a577-f81b6d56f0e5

Dokumenty zamówienia:

08d8eeaf-f870-9b3c-805c-9c00013e33c4.pdf

swz wz.272.2.2021 posadzka.pdf

zalaczniki do swz wz.272.2.2021.zip

Informacja dotycząca kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć (Opublikowano dnia 08.04.2021 godz. 10:20):

Informacja dotycząca złożonych ofert(Opublikowano dnia 08.04.2021 godz.13:00):

Załączniki do pobrania