Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie: Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, program poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów NATURA2000 Etap IV

Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wstępna promesa numer Edycja2/2021/2013/PolskiLad

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: d7323d18-8bdd-40d5-874e-530a6204db3b

Dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 11.01.2023r. g.10:30)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 11.01.2023r.)

Informacja dot. ofert dodatkowych (Opublikowano dnia 02.02.2023r.)

Informacja dot. unieważnienia części nr 3 (Opublikowano dnia 07.02.2023r.)

Wynik postępowania częsć nr 1, 2 i 4 (Opublikowano dnia 09.03.2023r.)