Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.) na zadanie: Modernizacja łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 2b68d0c4-e501-44aa-897f-1cc35630159b

Dokumenty postępowania:

Informacja dot. kwoty na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 04.11.2022r g.10:20)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 04.11.2022r.)

Unieważnienie postępowania (Opublikowano dnia 09.11.2022r.)