Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie: Program zwiększania wykorzystania energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów NATURA 2000… – etap III budynki użyteczności publicznej- III

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU:

413755be-3fd4-4fd7-871e-9a30b68d5cae

dokumentacja postępowania:

Zmiana SWZ z dnia 23.05.2022r.

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia z dnia 30.05.2022r.

Informacja dot. kwoty na realizację (Opublikowano dnia 08.06.2022r. godz. 10:27)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 08.06.2022r)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (Opublikowano dnia 29.06.2022r.):