Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie: Program zwiększania wykorzystania energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów NATURA 2000… – etap III budynki użyteczności publicznej- II

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU:

 08d573b2-b867-483d-915d-eb83ffb24e71

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 25.04.2022r.)

Zmiana SWZ z dnia 27.04.2022r.

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 29.04.2022r. g.10:25)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 29.04.2022r.)

Unieważnienie postępowania (Opublikowano dnia 09.05.2022r.)