Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na zadanie:   Remont budynków w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej  polegający na wymianie pokrycia dachowego bez zmiany konstrukcji dachu

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia z dnia 14.06.2024r. (Opublikowano dnia 14.06.2024r.)