Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na zadanie: Renowacja budynku Zespołu Szkół im. Walerego Goetla zlokalizowanego w Makowie Podhalańskim przy ul. Rynek 8 – Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wstępna promesa numer RPOZ/2022/6794/PolskiLa

Dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizacje zamówienia (Opublikowano dnia 17.07.2024r g.11:10)

Informacja z otwarcia ofert (Opublikowano dnia 17.07.2024r.)