Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

na zadanie: ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM REMONTÓW CZĄSTKOWYCH I NAPRAW NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SUSKIEGO W 2023 ROKU

Dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 28.04.2023r. g. 11:10)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 28.04.2023r.)

wynik postępowania (Opublikowano dnia 11.05.2023r.)