Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) na zadanie: Wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi oraz wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w m. Maków Podhalański- II

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU:

a1a1def1-3b39-40c9-97a5-1948b6a2ede1

dokumenty zamówienia:

Wyjasnienia SWZ z dnia 15.04.2022r.

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 21.04.2022r. g.10:05)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowane dnia 21.04.2022r.)

Informacja dot. złożonych ofert dodatkowych (Opublikowano dnia 19.05.2022r.)

Wynik postępowania (Opublikowano dnia 27.05.2022r.)